MAGbeast LP35 เครื่องเจาะสว่านไฟฟ้าสำหรับพื้นที่จำกัด


LP 35 เครื่องเจาะสว่านไฟฟ้าฐานแม่เหล็ก สำหรับใช้ในพื้นที่แคบ ขนาดความสูงเพียง 18cm.เจาะรูได้ถึง 35 mm. แข็งแรง ทนทาน