MiniBeast Auto เครื่องเจาะสว่านไฟฟ้าฐานแม่เหล็กกึ่งอัตโนมัติ


เครื่องเจาะสว่านไฟฟ้าฐานแม่เหล็กกึ่งอัตโนมัติ ขนาดเล็กและเบาที่สุดในขณะนี้ นํ้าหนักเพียง 13 kg. แต่เจาะรูได้ถึง 36 mm.