EUROBOOR ������������������������������������������������������������������

ID : 125335
Brand : EUROBOOR
Model : ECO.32
Last Update : 27/07/2561 12:56 Preview : 9,374
สว่านไฟฟ้าฐานแม่เหล็ก EUROBOOR รุ่น ECO.32 ใช้ได้ทั้งดอกเกลียวและดอกเจ๊ตบอส เจาะรูขนาดไม่เกิน 32 mm.หนาไม่เกิน 55 mm
ID : 128259
Brand : EUROBOOR
Model : ECO.200
Last Update : 27/07/2561 12:41 Preview : 15,692
เครื่องเจาะสว่านแท่นฐานแม่เหล็กขนาดใหญ่ เหมาะกับงานหนัก เจาะรูได้ถึง 200 mm.
ID : 128444
Brand : EUROBOOR
Model : ECO.30
Last Update : 27/07/2561 12:49 Preview : 8,533
เครื่องเจาะสว่านไฟฟ้าฐานแม่เหล็ก เล็กและเบาที่สุด ใช้ดอกสว่านเกลียว 1-13 mm. และสว่านเจ๊ตบอส 12 -30 mm. นํ้าหนักเพียง 8.5 kg.เท่านั้น
ID : 139498
Brand : EUROBOOR
Model : ECO.40/2
Last Update : 27/07/2561 12:58 Preview : 5,585
สว่านไฟฟ้าฐานแม่เหล็ก EUROBOOR รุ่น ECO.40/2 ใช้ได้ทั้งดอกเกลียวและดอกเจ๊ตบอส เจาะรูขนาดไม่เกิน 40 mm.หนาไม่เกิน 55 mm ปรับความเร็วได้ 2 สปีด
ID : 139529
Brand : EUROBOOR
Model : ECO.50S
Last Update : 27/07/2561 13:09 Preview : 5,467
สว่านไฟฟ้าฐานแม่เหล็ก EUROBOOR รุ่น ECO.50S ใช้ได้ทั้งดอกเกลียวและดอกเจ๊ตบอส เจาะรูขนาดไม่เกิน 50 mm.หนาไม่เกิน 55 mm
ID : 139530
Brand : EUROBOOR
Model : ECO.50
Last Update : 27/07/2561 13:04 Preview : 5,412
สว่านไฟฟ้าฐานแม่เหล็ก EUROBOOR รุ่น ECO.50 ปรับความเร็วได้ 2 สปีด ใช้ได้ทั้งดอกเกลียวและดอกเจ๊ตบอส เจาะรูขนาดไม่เกิน 50 mm.หนาไม่เกิน 55 mm
ID : 140521
Brand : EUROBOOR
Model : ECO.55
Last Update : 27/07/2561 13:12 Preview : 6,751
สว่านไฟฟ้าฐานแม่เหล็ก EUROBOOR รุ่น ECO.55 ใช้ได้ทั้งดอกเกลียวและดอกเจ๊ตบอส เจาะรูขนาดไม่เกิน 55 mm.หนาไม่เกิน 55 mm ปรับความเร็วได้ 2 สปีด
ID : 140529
Brand : EUROBOOR
Model : ECO.80/4
Last Update : 27/07/2561 13:14 Preview : 7,063
เครื่องเจาะสว่านแท่นฐานแม่เหล็กขนาดกลาง แข็งแกร่ง เจาะรูได้ถึง 80 mm ปรับความเร็วได้ 4 สปีด
ID : 164285
Brand : EUROBOOR
Model : ECO.60S
Last Update : 08/10/2562 15:11 Preview : 5,292
เครื่องเจาะสว่านแท่นฐานแม่เหล็กขนาดกลาง เจาะรูได้ถึง Dia.60 mm